ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานราชการ และสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 ถือเป็นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาภายใน “ไผ่วงเกม” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงานอบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้าน ปรับพื้นที่บริเวณรอบบ้านและติดผ้าใบกันสาดให้บ้านตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าอยู่อาศัยในวันที่ 18 มีนาคม 2566

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดไผ่วง

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่ดูแลการเททรายถมทางเข้าบ้านเด็ก ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เรื่องย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงกับผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านเด็กโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง หมู่ที่ 2 และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »