ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมวางพวงมาลานายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ณ บริเวณอนุเสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมเดินขบวนงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 ในชุดขบวนแห่เชิดชูนักรบไทย เทิดไท้สถาบันฯ เพื่อรำลึกสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักรบของประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ กศน.ตำบลไผ่วง จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ : มิติสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่วง ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนและผูกผ้าคาดเอวนายดอก นายทองแก้ว ณ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมใจวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอ่างทอง 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »