ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคูน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รณรงค์เรื่องความโปร่งใสผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์กร  “NO GIFT POLICY”

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมรองชาญยุทธ พรหมนิ่ม นายปรีชา ปรีชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง นางปารีณา ภาชื่นรองปลัด นายบัณฑิต จิตตสุโภ หัวหน้าสำนักปลัด นายธเนศร์ น่วมคำนึง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณบ้านเด็กเพื่ออำนายความสะดวกในการสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง พร้อมพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่เตรียมสร้างบ้าน

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ

อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริการส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง พนักงาน อบต.ไผ่วง พร้อมศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือ จำนวน 15 ครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม »