ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดต้นทอง

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตรวจ ติด ตาม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวล

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำเป่าท่อประปา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วงจำนวน 3 จุด เนื่องจากท่อประปาอุดตันจากรากไม้เข้าไปอุดตัน

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »