วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนไผ่วงวิทยา

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คุณพศวัต พานรอด (เอส) มอบหลอดไฟฟ้า 4 ดวงพร้อมติดตั้งฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ผศ.รวมพร สิทธิมงคล รศ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ คุณ สุรัศนิศ พวงทอง คุณสุนิสา สุ่มประเสริฐ คุณวรรณนรา สุ่มประเสริฐ คุณสุธีรัตน์ ฉิมฉวี คุณปานแก้ว ประยงค์แย้ม บริจาคหลังคา มูลค่า 9,700 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจการสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง ซึ่งได้ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอวิเศษชัยชาญ ม่วงเตี้ยเกมส์ ณ สนามกีฬาวัดยางมณี

อ่านเพิ่มเติม »

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนัส พูนทนาย คุณนัยน์ปพร รุ่งตุ้ม และเพื่อนๆวชิรพยาบาล มอบเงิน 55,580 บาท รองชาญยุทธ คุณบุษกร พรหมนิ่ม พร้อมครอบครัว มอบเงิน 11,000 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา แก้วจินดา เลขานายก อบต.ไผ่วง มอบเงิน 2,500 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม »