ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำดับไฟข้างทางบริเวณหมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับเด็ก ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »