ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาภายใน “ไผ่วงเกม” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

|

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาภายใน “ไผ่วงเกม” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566