สำนักปลัด อบต.ไผ่วง จ.อ่างทอง

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ติดตั้งป้ายจราจร ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน และปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ประชุมคณะกรรมการสอบสวน กรณีเพิกถอนโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อกำหนดประเด็นและแนวแนวทางในการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงลงพื้นที่สำรวจความต้องการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมมอบข้าวสาร และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับกศน.ตำบลไผ่วง จัดการประชุมและเลือกตั้งประธาน คณะทำงาน โครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจถนนคันคลองสุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก และเข้าสอบถามและพูดคุยเรื่องที่ดินทับซ้อน หมู่ที่ 5

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งไฟทางหลวง หมู่ที่ 1 – วัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และสำรวจการติดตั้งไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »