สำนักปลัด อบต.ไผ่วง จ.อ่างทอง

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการตัด แต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณโรงเรียนวัดต้นทอง

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับ รพ.สต.ไผ่วง ลงพื้นที่่มอบอุปกรณ์ผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลไผ่วง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยาย

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมใจสูงวัยไผ่วง)

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 256

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง ขอขอบคุณ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ สจ.มณเฑียร วิริยางกูร ประธานสองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 256

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำ บริเวณคลองสุพรรณ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลไผ่วง

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง นำประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่ตำบลไผ่วงรับมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกบ้านโรงลาว หมู่ที่ 1 และบริเวณสี่แยกบ้านอ้อล้อม หมู่ที่ 7

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ สมาชิกสภา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการบริการกิจการประปา พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2

อ่านเพิ่มเติม »