|

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องจากจังหวัดอ่างทองมีระดับฝุ่น PM2.5 ที่สูงขึ้นมาก

ขอให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลไผ่วงหลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไป