ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำเป่าท่อประปา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วงจำนวน 3 จุด เนื่องจากท่อประปาอุดตันจากรากไม้เข้าไปอุดตัน

|

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำเป่าท่อประปา หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วงจำนวน 3 จุด เนื่องจากท่อประปาอุดตันจากรากไม้เข้าไปอุดตัน