ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำดับไฟข้างทางบริเวณหมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม

|

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำดับไฟข้างทางบริเวณหมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม