ไม่ได้ระบุ หมวดหมู่

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง พร้อมมอบข้าวเหนียวไก่ย่างให้แก่เด็กนักเรียน และพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนวัดต้นทอง

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »