ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และโครงการปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และโครงการปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง