นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมรองชายยุทธ พรหมนิ่ม รองพเยาว์ แพรพงษ์ศรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมรองชายยุทธ พรหมนิ่ม รองพเยาว์ แพรพงษ์ศรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง