ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ริมทาง

|

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ริมทางบริเวณถนนเส้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ติดเขตหมู่ที่ 2 และบริเวณหน้าโรงเรียนไผ่วงวิทยา ตำบลไผ่วง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน