๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

|

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​

ครบรอบ ๖๖ พรรษา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง