เทยางมะตอยซ่อมแซมถนน

|

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่เทยางมะตอยซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 เส้นโรงเรียนไผ่วงวิทยา และเทยางมะตอยซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 เพื่อให้สามารถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย