เคารพธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รองชาญยุทธ พรหมนิ่ม เลขาวาสนา แก้วจินดา พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเคารพธงชาติ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง