นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งยางชลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหลังโรงเรียนวัดต้นทอง

|

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งยางชลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหลังโรงเรียนวัดต้นทอง