องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง อสม. เข้าร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส ลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา

|

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง อสม. เข้าร่วมโครงการวัยรุ่น วัยใส ลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา