องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัด แต่ง กิ่งไม้ และต้นไม้ เพื่อป้องกันเหตุจากวาตภัย ป้องกันเหตุกิ่งไม้หักขวางทางจราจร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกอ้อล้อม หมู่ที่ 7 ถึง สี่แยกโรงลาว หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง

|