องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางสมองระดับเด็กปฐมวัย Executive Function:EF เนื่องจากบุคลากรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิตจุดประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้เด็กๆได้ลงมือกระทำจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันจากรูปภาพลงบนกระดาษ, กิจกรรมการระบายสี และกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสีน้ำ (กลิ้งสี)

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางสมองระดับเด็กปฐมวัย Executive Function:EF เนื่องจากบุคลากรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต

จุดประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้เด็กๆได้ลงมือกระทำจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันจากรูปภาพลงบนกระดาษ, กิจกรรมการระบายสี และกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสีน้ำ (กลิ้งสี)