องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมใจวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอ่างทอง 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง

|

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมใจวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอ่างทอง 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง