องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องในเป็นสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้จัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน 2 ขวบ และ 3 ขวบ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องในเป็นสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้จัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน 2 ขวบ และ 3 ขวบ ดังนี้

– หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน มี 5 สาระย่อย ได้แก่

1.ความปลอดภัยในการเล่น

2.ความปลอดภัยบนท้องถนน

3.ความปลอดภัยในการใช้ยา

4.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

5.ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น

– หน่วย หนูน้อยรักสุขภาพ

จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กบอกชื่ออวัยวะของตัวเองได้และรู้จักนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง