องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้จัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน 2 ขวบ และเด็กนักเรียน 3 ขวบ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้จัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน 2 ขวบ และเด็กนักเรียน 3 ขวบ ดังนี้

– หน่วยหนูน้อยรักสุขภาพ🪥🦷

จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันให้สะอาด

หน่วยขยับกายสบายชีวี💪

เด็กจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ