องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอขอบคุณท่าน สส ภราดร ปริศนานันทกุลสส. กรวีร์ ปริศนานันทกุล นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง นายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภา อบจ.อ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้ามาร่วมประชุมโครงการก่อสร้างถนนคันคลองสุพรรณ 3 และแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ตำบลไผ่วงและตำบลสาวร้องไห้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนตำบลไผ่วงและประชาชนตำบลสาวร้องไห้

|