องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมเดินขบวนงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 ในชุดขบวนแห่เชิดชูนักรบไทย เทิดไท้สถาบันฯ เพื่อรำลึกสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักรบของประเทศไทย

|

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และคณะ อสม.ตำบลไผ่วง ร่วมเดินขบวนงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 ในชุดขบวนแห่เชิดชูนักรบไทย เทิดไท้สถาบันฯ เพื่อรำลึกสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักรบของประเทศไทย