วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนัส พูนทนาย คุณนัยน์ปพร รุ่งตุ้ม และเพื่อนๆวชิรพยาบาล มอบเงิน 55,580 บาท รองชาญยุทธ คุณบุษกร พรหมนิ่ม พร้อมครอบครัว มอบเงิน 11,000 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|