วันเด็กแห่งชาติ 2566

|

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้รับเกียรติจาก “น้าพวง เชิญยิ้ม” จากจำอวดหน้าม่านปรมาจารย์เพลงฉ่อย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ในวันที่ 14 มกราคม 2566 นี้