วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนไผ่วงวิทยา

|