วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบอุปกรณ์การแพทย์ (ที่นอนลมแบบลอนใหญ่) ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไผ่วง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบอุปกรณ์การแพทย์ (ที่นอนลมแบบลอนใหญ่) ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง