วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา แก้วจินดา เลขานายก อบต.ไผ่วง มอบเงิน 2,500 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|