วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอวิเศษชัยชาญ ม่วงเตี้ยเกมส์ ณ สนามกีฬาวัดยางมณี

|