วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และเปลี่ยนโคมไฟฟ้าใหม่ จำนวน 4 จุดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงขอขอบคุณเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ที่นำรถกระเช้าไฟฟ้ามาช่วยในการดำเนินการในครั้งนี้

|