วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ บริเวณคันคลองสุพรรณ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ บริเวณคันคลองสุพรรณ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง