พิธีมอบบ้านโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงขอขอบคุณ ท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคุณภราดร ปริศนานันกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง และคุณมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คุณมานัส พูนทราย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง คุณนัยน์ปพร รุ่งตุ้ม และเพื่อนๆ คุณอภิรดี พัฒนครู ผอ.ส่วนผู้ควบคุมผู้ต้องขัง และเพื่อนๆ ครอบครัวสอนสำราญ เสบียงบุญอยุธยา ทีม My good old friends ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง