ประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2566

|

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกวิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมรองชายยุทธ พรหมนิ่ม เลขาวาสนา แก้วจินดา จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง