ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเนื่องด้วย วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการดับไฟ ตั้งแต่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง ถึง คลองสำโรง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

|