ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ได้แก่

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

2. นักวิชาการตรวจสอบภายในปก./ชก.

ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูล ได้ที่สำนักงาน อบต.

ไผ่วง โทร 035-610955