ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาศปีใหม่ พ.ศ.2566

|