นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ และนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และ มอบถุงยังชีพ ให้กับ นางละเอียด นาคศิริ อายุ 74 ปี หมู่ที่ 6 และนางสาวบุญชู คำเหลือง อายุ 61 ปี หมู่ที่ 1

|

โดย ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ และนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และ มอบถุงยังชีพ ให้กับ นางละเอียด นาคศิริ อายุ 74 ปี หมู่ที่ 6 และนางสาวบุญชู คำเหลือง อายุ 61 ปี หมู่ที่ 1

โดย ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน