นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมดำเนินการโครงการจัดการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมดำเนินการโครงการจัดการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง