นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการตัด แต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณโรงเรียนวัดต้นทอง

|

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการตัด แต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณโรงเรียนวัดต้นทอง