นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับ รพ.สต.ไผ่วง ลงพื้นที่่มอบอุปกรณ์ผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับ รพ.สต.ไผ่วง ลงพื้นที่่มอบอุปกรณ์ผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลไผ่วง