นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำ บริเวณคลองสุพรรณ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำ บริเวณคลองสุพรรณ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลไผ่วง