นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง นำประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่ตำบลไผ่วงรับมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ

|

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง นำประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่ตำบลไผ่วงรับมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ