นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง สังกะสี ให้แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฝนลมแรงที่ผ่านมา

|

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง สังกะสี ให้แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฝนลมแรงที่ผ่านมา