นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมแรงเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2566

|

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมแรงเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เนื่องจากช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีพายุฝนลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถเข้าไปเขียนคำร้องได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

ช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝน ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไม่ควรสวมใส่โลหะ และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง