นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง