นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งยางชลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนไผ่วงวิทยา

|

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งยางชลอความเร็ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนไผ่วงวิทยา